Vær kreativ, når familien er i krise

Vær kreativ, når familien er i krise

Selvom familielivet kan synes som en leg, går de færreste familier gennem livet uden, der opstår kriser af den ene eller den anden art. Nogle familier bliver aldrig rigtigt det, man havde drømt om, og op mod halvdelen af alle familier oplever at blive splittet på grund af skilsmisse.  

Oplever man en krise i familien, er det vigtigt at få håndteret problemerne og sørge for at især børnene føler sig trygge. Her må man som voksen gøre alt, hvad man kan for at italesætte problematikkerne og lægge en plan for, hvordan man kommer ud af den givne situation. 

Få hjælp til at komme tilbage på sporet 

Hvis problemerne synes uoverskuelige, og man ikke kan se en løsning, må man tænke kreativt, og her kan det være en mulighed at opsøge en familierådgiver. Det kan for eksempel dreje sig om en situation, hvor et af børnene har et adfærdsproblem, som påvirker de andre børn og dynamikken i familien. Her kan professionel hjælp være af afgørende betydning og hjælpe familien tilbage på rette spor, hvor alle føler sig set og hørt. 

Familierådgiveren holder samtaler med de voksne og observerer, hvordan familielivet udfolder sig. Herefter vil rådgiveren præsentere sine løsningsforslag og i en efterfølgende proces følge op på, hvordan det går. Undervejs ydes der støtte og vejledning, og rådgiveren sørger for at alle bliver hørt. 

Ikke kun for husfredens, men også børnene og deres fremtids skyld, bør man som forældre søge at imødegå konflikter og kriser på en konstruktiv måde, så alle kommer godt ud på den anden side. Det er i barndommen at vores voksenliv og personlighed formes, og denne tid kommer ikke igen. Derfor er det så vigtigt, at de første år af et menneskes liv varetages med omtanke og omsorg, således at man som voksen har de bedst mulige forudsætninger for at kunne skabe et godt liv for sig selv og andre.